Wykaz podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

klasa I

Uczniowie klas pierwszych nie muszą kupować podręczników. Zapewni je szkoła w ramach rządowego projektu bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych dla klasy I gimnazjum. Wyjątek stanowi podręcznik do religii:

Tytuł: "Błogosławieni, którzy szukają Jezusa",
ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, E.Parszewska, wyd. JEDNOŚĆ

klasa II

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Język polski

„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego cz.2

 


„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia językowego
z ćwiczeniami. cz.2

Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, 
Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski


Anna Grabarczyk

Nowa Era

 

 

 


Nowa Era

Język obcy nowożytny
(język angielski)

„Can Do” (cz.2 lub 3 w zależności od grupy zaawansowania)

M. Downie, D. Grey, J.M. James

WSZPWN

Drugi język obcy

(język niemiecki)

aha! Neu kurs podstawowy" cz. 2A i 2B

Anna Potapowicz, Kszysztof Tkaczyk "

WSiP

Historia

„Śladami przeszłości”, podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum,

red. Stanisława Roszaka

Nowa Era

WOS

"Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie. Część I"

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski,

Geografia

„Puls Ziemi ” (cz.1 kontynuacja z kl.I i cz.2)

Roman Malarz

Nowa Era

Biologia

„Puls życia”  cz.2

Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas

Nowa Era

Chemia

„Chemia nowej ery” cz.2

Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

Fizyka

„Spotkania z fizyką” cz.3

Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny – Różańska

Nowa Era

Matematyka

„Matematyka z plusem” cz.2

praca zbiorowa pod redakcją  M. Dobrowolskiej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Religia/Etyka

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

ks.  Mielnicki, E.Kondrak

Jedność

klasa III

Przedmiot

Podręcznik

Autor

Wydawnictwo

Język polski

„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego cz.3


„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia językowego
z ćwiczeniami. Cz.3

Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, 
Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski

Wilga Herman

Nowa Era

 

Nowa Era

Język obcy nowożytny
(język angielski)

„Can Do” (cz.3 lub 4 w zależności od grupy zaawansowania)

M. Downie, D. Grey, J.M. James

WSZPWN

Drugi język obcy

(język niemiecki)

aha! Neu kurs podstawowy"  3A i 3B

Anna Potapowicz, Kszysztof Tkaczyk "

WSiP

Historia

„Śladami przeszłości”, podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum,

red. Stanisława Roszaka

Nowa Era

WOS

"Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie. Część II"

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski,

Geografia

„Puls Ziemi” cz.3

Roman Malarz

Nowa Era

Biologia

„Puls życia”  cz.3

Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas

Nowa Era

Chemia

„Chemia nowej ery” cz.3

Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

Fizyka

„Spotkania z fizyką” cz.4

Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny – Różańska

Nowa Era

Matematyka

„Matematyka z plusem” cz.3

praca zbiorowa pod redakcją  M. Dobrowolskiej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Informatyka

"Informatyka nie tylko dla uczniów - podręcznik dla gimnazjum"

Edward Krawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga

Wydawnictwo Szkolne PWN

Religia/Etyka

„Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa”

ks.  Mielnicki, E.Kondrak

Jedność

Edukacja dla bezpieczeństwa

"Edukacja dla bezpieczeństwa - żyję i działam bezpiecznie""

Jarosław Słoma, Grzegorz Zająć,

Nowa Era

Plastyka

„Plastyka”

Katarzyna Czernicka

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Zajęcia artystyczne

*W zależności od wyboru ucznia

"Muzyka. Podręcznik do zajęć artystycznych"

Eugeniusz Wachowiak.

Wyd. GAWA

 

WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW KLASA PIERWSZA  i DRUGA 2010/2011

Przedmiot

Program

Podręcznik

Wydawnictwo

Język polski

Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski      „Słowa na czasie”

Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski

„Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia literackiego i kulturalnego

Anna Grabarczyk „Słowa na czasie” - podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami.

Nowa Era

Język obcy nowożytny

(język angielski)

Tomasz Sztyber, Program nauczania

„Can do series”

Paul Seligson,

„Can Do”

wszpwn

Drugi język obcy

(język niemiecki)

Paweł Piszczatowski „Program nauczania j. niemieckiego w gimnazjum dla początkujących i kontynuujących naukę”

Anna Patowicz, Kszysztof Tkacz „aha! Neu 1A”

Nr dopuszczenia 13/1/2009

WSiP

Muzyka

Jan Oleszkowicz    „Gra Muzyka!” - program nauczania muzyki w gimnazjum

Jan Oleszkowicz    „Gra Muzyka!” - podręcznik dla muzyki dla gimnazjum.          Nr dopuszczenia: 20/2009

Nowa Era

Plastyka

Lila Wyszkowa „Plastyka”

Katarzyna Czernicka „Plastyka”

Nr dopuszczenia: 47/2009

OPERON

Historia

Teresa Kowalewska, Tomasz Maćkowski „Śladami przeszłości” - program nauczania ogólnego historii w klasach I – III gimnazjum

„Śladami przeszłości”, podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum, pod red. Stanisława Roszaka

Nowa Era

Geografia

Ewa Maria Tuz - „Program nauczania geografii dla gimnazjum”

„Puls Ziemi”

Nr dopuszczenia: 5/1/2009

Nowa Era

Biologia

Anna Zdziennicka, Program nauczania biologii w gimnazjum

Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas „Puls życia” część 1 58/1/2009

Małgorzata Jefimow „Puls życia” część  2 58/2/2009

Nowa Era

Chemia

Teresa Kulawik, Maria Litwin - „Program nauczania chemii w gimnazjum”

Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Maria Litwin „Chemia nowej ery”  Nr dopuszczenia: 49/1/2009

Nowa Era

Fizyka

Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik. Program nauczania Spotkania z fizyką.

Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny – Różańska „Spotkania z fizyką”                       Nr dopuszczenia: 93/1/2009

Nowa Era

Matematyka

Program „Matematyka z plusem” Nr DKW DPN – 5002 - 17/08

Matematyka 1. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja, praca zbiorowa pod redakcją                     M. Dobrowolskiej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Informatyka

Edward Krawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga :Informatyka nie tylko dla uczniów”

Edward Krawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga :

”INFORMATYKA” - nie tylko dla uczniów”

Wydawnictwo PWN

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla gimnazjum;    Katarzyna Śmiglewska

Brak

Brak

Religia/Etyka

Program nauczania religii w gimnazjum AZ -3 - 02/09

ks. dr Tadeusz Śmiech - „W moim Kościele”

Jedność

Zajęcia artystyczne

od klasy II

Piotr Kaja, Michał Sawicki Program nauczania do zajęć artystycznych III etap kształcenia  Wyd Juka

Zespół wokalno-instrumentalny

Jan Oleszkowicz    „Gra Muzyka!” - podręcznik dla muzyki dla gimnazjum. Nr  dopuszczenia: 20/2009

Nowa Era

Zajęcia artystyczne

od klasy II

Eugeniusz Wachowiak Program nauczania muzyki do zajęć artystycznych w gimnazjum Wyd. Gawa Zajęcia muzyczne

Jan Oleszkowicz    „Gra Muzyka!” - podręcznik dla muzyki dla gimnazjum. Nr  dopuszczenia: 20/2009

Nowa Era

Zajęcia artystyczne

od klasy II

Stefan Paruch Program zajęć artystycznych w gimnazjum „Nowe media w sztuce” Fotografia

Katarzyna Czernicka

„Plastyka”

 

Zajęcia artystyczne

od klasy II

Beata Makulik Program zajęć artystycznych w gimnazjum „Szkolna pracownia artystyczna” Techniki malarskie

Katarzyna Czernicka

„Plastyka”

 

Zajęcia techniczne

od klasy II

Urszula Białka

Zajęcia techniczne Program nauczania dla gimnazjum

Zajęcia papieroplastyczne

Urszula Białka „Zajęcia techniczne” Irena Kowalczyk „Zajęcia papieroplastyczne”   Nr dopuszczenia:

199/2009

OPERON

Zajęcia techniczne

od klasy II

Sławomir Krzyżykowski

Nowatorski program nauczania przedmiotu technika w gimnazjum „Uczeń w świecie techniki”

Zajęcia majsterkowania

Bez podręcznika – metoda projektu

 

WOS "Dziś i jutro" Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I -III gimnazjum. Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski, "Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie. Część I" Nowa Era

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA
zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2007/2008- 2010/2011

klasa trzecia

Przedmiot

Autorzy / wydawnictwa

Język polski

„Czytam Świat” DKW 4014-106/99

C. Autosik, A. Biała, J. Chałońska, A. Kozieja, A. Krawczyk, A. Krzyczkowska, K. Staszewska, R. Starz, E. Szpak, WSP Kielce.

Wych. fizyczne

Program wych. fizycznego w gimnazjum III etap edukacyjny DKW 4014-290/99; M. Śmiglewska.

Chemia

„Chemia” DKW 4014-89/99;

K. Pazdro – Oficyna Wydawnicza K. Pazdro.

Biologia

„Program nauczania biologii” DKW 4014-96/99;

M. Kłys- Wydawnictwo Nowa Era.

Geografia

„Program nauczania geografii w gimnazjum” DKOS-5002-68/03;

R. Malarz, M. Szubert, B.Tomczak, R. Uliszak

Matematyka

„Matematyka z plusem” DKW 4014-139/99;

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech;

Gdańskie Towarzystwo Oświatowe.

Historia

Program nauczania historii DKW 4014-189/99;

M. Chen-Wincławska, K. Polecka, J.Rulka.

WOS

Program KOSS DKW 4014-3/99;

„Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym”;

DKW 4014-169/99 R. Sobiecki;

„Wychowanie obywatelskie” DKW 4014-278/99 F. Kalinowska.

Informatyka

„Program nauczania informatyki dla gimnazjum”;

DKW 4014-87/99 G. Koba, J. Block, Wyd. Szkolne PWN.

Fizyka

„Program nauczania fizyki w gimnazjum” DKW 4014-105/99;

M. Rozenbajgier, B. Saganowska, J. Salach;

Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”.

Sztuka

„Muzyka w gimnazjum”- Agnieszka Kreiner-Bogdańska;

DKW 4014-88/99;

„Program nauczania sztuki w gimnazjum” DKW 4014-174/99

Język angielski

„Program nauczania j. angielskiego”

- kurs dla początkujących DKW 4014-113/99,

- kurs kontynuacyjny DKW 4014-123/99;

M. Ellis, M.Niesobko, A. Rak

Wych. do życia w rodzinie:

DKW 4014-253B/99

T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk.

religia

„Program nauczania religii w gimnazjum” AZ -3 - 02/09

J. niemiecki

Program nauczania j. niemieckiego w gimnazjum DKW  4014 - 233/99

Język kaszubski

,, Godom i pisza po kaszebsku” Program do nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach. DKW–4014–150/00

Program autorski

nr 1/2000

„Program profilaktyczno-wychowawczy  pt. „Szkoła wolna od narkotyków”; autor programu: Katarzyna Włodarkiewicz

Program autorski   nr 1/2001

Program preorientacji zawodowej; opracował: Mariusz Nowicki

Program autorski

nr 2/2001

Program szkoły promującej zdrowie; opracował: Piotr Formella

Program autorski

nr 3/2001

Program „Patron szkoły – Morski Dywizjon Lotniczy”; opracowali:

Ludwika Dębicka, Beata Marut, Sylwia Ekwińska, Wioleta Okoń-Stefanowska, Michał Klauza;

Program autorski

nr 4/2001

Program „Nasza zatoka – Małe Morze – nad nią mieszkamy”; opracowali: Ludwika Dębicka, Beata Marut, Sylwia Ekwińska, wioleta Okoń-Stefanowska, Michał Klauza;

Program autorski

nr 5/2001

„Program promujący racjonalne odżywianie”; opracowały: Maria Asmus, Elżbieta Łęgowska, Elżbieta Baranowska, Marzenna Brazewicz, Alicja Remer

Program autorski

nr 6/2001

„Program edukacji ekologicznej 2001/2002”; opracowali: Włodzimierz Jankowski, Maria Asmus, Alina Remer, Aleksander Zielke;

Program autorski

nr 7/2001

„Mój kolega Boliwijczyk”; opracowała: s. Urszula Kaźmierczak

Program autorski

nr 0/2002

Program doradztwa zawodowego, opracowała Katarzyna Włodarkiewicz

Program autorski

nr 1/2002

Program edukacyjny „Święto szkoły”; opracowali: Izabela Grzejdziak, Piotr Formella;

Program autorski

nr 2/2002

Program ścieżki zdrowotno – regionalnej zawierającej propozycje tras turystyczno-krajoznawczych; opracował: Roman Paszke;

Program autorski

nr 3/2002

Program edukacji regionalnej – wycieczka po Pucku śladami historii;

Opracowała: Urszula Stromska;

Program autorski

nr 4/2002

Program edukacji regionalnej „TROPAMI LWA PUCKIEGO”; opracowali: Ludwika Dębicka, Piotr Formella;

Program autorski

nr 1/2003

„Szkolny program profilaktyki uzależnień”; opracowali: Katarzyna Włodarkiewicz, Wioleta Okoń-Stefanowska, Anita Nostitz-Jackowska, Elżbieta Łęgowska, Piotr Formella, Izabela Grzejdziak

Program autorski

nr 2/2003

„Projekt edukacji na rzecz praw człowieka”; opracowały: W. Okoń-Stefanowska, A. Nostitz-Jackowska,

Program autorski

nr 3/2003

„Program geograficznej edukacji regionalnej – moje miejsce w regionie”; opracowli: Piotr Formella, Aleksander Zielke,

Program autorski

nr 1/2004

„Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja ekologiczna”; opracowli: Maria Asmus, Aleksandra Janowitz-Oss, Aleksander Zielke;

Program autorski

nr 2/2004

„Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja prozdrowotna”; opracowali: Marzenna |Brazewicz, Aurelia Glaza, Elżbieta Łęgowska, Małgorzata Majewska, A. Nostitz-Jackowska, Sylwia Ostrowicka, Aniela Rzepka;

Program autorski

nr 3/2004

„Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja filozoficzna”; opracowali:  s. Urszula Kaźmierczak, Joanna Marzejon, Sławomir Gojka, Monika Świerczyńska;

Program autorski

nr 4/2004

„Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja europejska”; opracowali: Wioleta Okoń-Stefanowska, Piotr Formella.

Program autorski

Nr 5/2004

„Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja regionalna”; opracowali: Ludwika Dębicka, Urszula Stromska, Danuta Kupferschmidt, Wojciech Mielewczyk;

Program autorski

Nr 6/2004

„Program ścieżki edukacyjnej. Obrona cywilna”; opracowły: Joanna Busz, Larysa Muravska, Urszula Przybyszewska;

Program autorski

Nr 7/2004

„Program ścieżki edukacyjnej. Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej”; opracowały: Ludwika Dębicka, Urszula Stromska;

Program autorski

Nr 8/2004

Program ścieżki edukacyjnej. Edukacja czytelnicza i medialna”; opracowali: Bożena Barańczak, Anna Meyer, Mirosław Drożak, Piotr Gil, Mariusz Nowicki, Tomasz Ostapowicz;

Program autorski

Nr 9/2004

„Program sportowe widowisko w Olimpii”; opracowli: Anita Nostitz- Jackowska, Małgorzata Majewska, Sylwia Ostrowicka, Aurelia Glaza, Sławomir Gojka, Roman Paszke

Program autorski

Nr 1/2005

Program promocji działalności Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku.

Program autorski

Nr 2/2005

Program edukacji historyczno- regionalnej “OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 2005-2008 opracowała S.Ekwińska -Czeczko

Program autorski

Nr 3/2005

Program zajęć chóru szkolnego, opracowała M.Muza-Kwarta

Program autorski  Nr 8/2006

Program zajęć koła języka niemieckiego opracowała A.Kapczyńska

Program autorski  Nr 9/2006

Modyfikacja programu nauczania techniki w klasie II i III opracowała B.Krzyżanowska

Program autorski  Nr59/2008

Program edukacji historyczno - regionalnej „Patriotyzm dawniej i dziś” Ludwika Dębicka, Sylwia Ekwińska - Czeczko

Program autorski  Nr 1/2009

Program działań ekologicznych Aleksandra Janowitz- Oss, Aleksander Zielke

 
Dzień z Kalendarza

Dzisiaj jest: Sobota
10 Grudnia 2016
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Imieniny obchodzą
Andrzej, Daniel, Judyta, Julia, Maria,
Radzisława

Do końca roku zostało 22 dni.
Zodiak: Strzelec
Licznik Odwiedzin
Odsłon : 1023138
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości